In de toekomst komen hier de notulen van de bestuursvergaderingen maar ook updates van het bestuur en verenigingszaken te staan.