Lief en Leed

 

Lief en Leed is een onderdeel voor en van alle leden, vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen.
Graag willen wij bij Lief en Leed er zijn als vereniging en zo op het juiste moment gepaste aandacht geven. Wij vragen je dan ook als commissie om met ons mee te denken en te doen!
Je kunt ons op de hoogte stellen van heugelijke feiten, bij ziekte of overlijden via de mail: info@hac63.nl

Als commissie hanteren we de volgende richtlijnen:

1 Huwelijk, 25-, 40- en 50-jarige huwelijksjubilea

-Wanneer het bestuur formeel op de hoogte wordt gebracht dan zal een afvaardiging van het bestuur deze bruiloft of receptie bezoeken.

-Aan het bruidspaar wordt een bon of geldelijke bijdrage overhandigd.

-Wanneer het bestuur informeel op de hoogte is zal er door het bestuur namens de vereniging een kaart worden gestuurd.

 

2 Geboorte

-Wanneer het bestuur en/of commissielid een geboortekaartje ontvangt zal door het bestuur namens de vereniging een kaart worden gestuurd.

-Zonder formeel bericht volgt er geen actie.

 

3 Overlijden (ere)lid

-Wanneer het bestuur en/of commissielid een overlijdensbericht ontvangt zal door het bestuur namens de vereniging een kaart worden gestuurd.

-In overleg zal een afvaardiging van het bestuur naar de uitvaartdienst gaan.

-Er zal namens de vereniging een condoleance-advertentie in een regionale krant geplaatst worden.

-In overleg met de nabestaanden kan een ’In memoriam’ op de website geplaatst worden.

-In de week na het overlijden zullen alle trainingen en wedstrijden beginnen met een minuut stilte.

 

4 Overlijden van een niet (meer) actief lid of vrijwilliger van de vereniging

-Wanneer het bestuur en/of commissielid een overlijdensbericht ontvangt zal door het bestuur namens de vereniging een kaart worden gestuurd.

 

5 (Ernstige) ziekte of ernstige blessures van leden langer durend dan 3 weken

– Wanneer het bestuur en/of commissielid een bericht ontvangt zal door het bestuur namens de vereniging een kaart en/of een bloemstuk sturen of een fruitmand.

 

7 Bij ziekenhuisopname:

– Wanneer het bestuur en/of commissielid een bericht ontvangt zal door het bestuur een kaart worden gestuurd namens de vereniging.

 

8 Afscheid van leden en vrijwilligers die zich jarenlang heeft ingezet voor de vereniging

– Het afscheidnemend lid ontvangt een gegraveerde pen alsmede een boeket bloemen mits de vrijwilliger gedurende minimaal één jaar één of meerdere taken heeft verricht voor de vereniging.

– Het afscheidnemend lid ontvangt een cadeaubon en eventueel een bos bloemen mits de vrijwilliger gedurende minimaal vijf jaar één of meerdere taken heeft verricht voor de vereniging.

 

9 Benoeming van ereleden en leden van verdienste

Hiervoor kan het bestuur mensen voordragen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV beslist of de voorgedragen personen de voorgestelde benoeming krijgen.

 

10 Jubilea lidmaatschap van leden

Bij een 25-, 40- en 50 jarig lidmaatschap van de eigen vereniging zal huldiging plaatsvinden tijdens de clubkampioenschappen.

 

11 Afronding van een cursus op atletiekgebied

Diplomering: vermelding op de website.

 

12 Bijzondere sportprestatie

-Eerste drie podiumplaatsen bij een NK finale of landelijke finale C, D, A of B competitieleden: Vermelding op de website.

 

13 Vrijwilligers (allen die structureel een bijdrage leveren aan het laten functioneren van de vereniging)

Jaarlijks tijdens de nieuwjaarsreceptie ligt er voor vrijwilligers een attentie gereed.

Laatste update: 18-06-2024