Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon binnen een sportvereniging is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of een onveilige sfeer. De vertrouwenscontactpersonen binnen HAC’63 zijn:

Fernand Knol: fernandknol@gmail.com

Truus Luten:  truus@luten.nu

Je kunt hen bereiken door een e-mail te sturen naar met de vraag contact op te nemen en om een afspraak te maken.  

 

De vertrouwenscontactpersoon

  • is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.
  • is er voor vragen die niet makkelijk stelt over ongewenste situaties of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.
  • behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. Hij/Zij probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven.
  • behandelt gesprekken en informatie vertrouwelijk en doet niets zonder medeweten van de betrokkene.
  • kan grensoverschrijdend gedrag in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

 

Waarvoor kan iemand terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

  • pesten en gepest worden
  • het gevoel hebben er niet bij te horen
  • het als onprettig ervaren van de manier waarop iemand benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach.
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag
  • zorgen over de wijze waarop met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging.

 

Praten over ongewenste situaties kan maken dat deze niet verergeren, er eerder een einde aan gemaakt kan worden en herhaling kan worden voorkomen.

 

Meldplicht grensoverschrijdend gedrag

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

De meldplicht houdt het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is (geweest) van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de Atletiekunie te melden.

Wanneer vrijwilligers iets weten of vermoeden, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand. Wanneer kan het niet van iemand worden verwacht? Bijvoorbeeld iemand die minderjarig is of verstandelijk beperkt, wanneer een familielid betrokken (lees: de dader) is of een bestuurslid. In het laatste geval kan iemand melding doen bij de vertrouwenscontactpersoon in plaats van bij het bestuur.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Van de gesprekken die tussen de vertrouwenscontactpersoon en de melder plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat de melder daarvan op de hoogte is en er toestemming voor heeft gegeven.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur anoniem en niet herleidbaar, óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Laatst aangepast op: 27-02-1923