Klachten, hoe gaan we daar mee om… ?

HAC’63 doet, net als andere verenigingen haar uiterste best om aan de (reële) wensen en verwachtingen van leden te voldoen.

Toch zullen er altijd zaken zijn die niet helemaal goed lopen in de ogen van de leden. Voorbeelden kunnen zijn de inhoud van een training, financiële klachten, een beslissing van het bestuur, of elk ander “zakelijk” geschil.

Het is belangrijk dat iemand een opmerking of klacht niet als commentaar of bemoeizucht ziet, maar als een mogelijkheid om bepaalde zaken te verbeteren. Als je op die manier tegen ‘klachten’ aankijkt, dan zal het uiten van een klacht bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van de vereniging.
Een goed gesprek met een bestuurslid, een trainer of een andere vrijwilliger kan al voldoende zijn om het probleem op te lossen.

Onze vereniging heeft geen officiële klachtencommissie. De secretaris( bereikbaar via info@hac63.nl ) vervult deze rol binnen onze vereniging en is verantwoordelijk voor de reactie aan de klager binnen twee weken.

Is er sprake van een probleem dat verder gaat dan een klacht en mogelijk tot juridische consequenties kan leiden dan zal de vertrouwenscontactpersoon van HAC’63 worden betrokken.

 

Laatste update: 27-02-2023