Veilig sportklimaat

Bij HAC’63 werken we aan een veilig sportklimaat. De omgangsregels staan beschreven in de gedragscode en de verenigingsregels zoals ze op de website staan vermeld.

  • Van alle leden en vrijwilligers wordt verwacht dat zij de gedragscodes en de verenigingsregels kennen en hanteren en dat we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. 
  • Met vragen over ongewenste situaties of grensoverschrijdend gedrag kun je bij vertrouwenscontactpersonen  altijd terecht. Waarvoor en hoe de vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken staat op de website.
  • Al onze trainers, bestuursleden en commissieleden met uitgebreid takenpakket zijn in het bezit van een VOG.

Laatst aangepast op: 27-02-1923