Contributie

Onderstaande leeftijdsindeling is met ingang van 1 november 2023 van kracht. 

De nieuwe tarieven die gelden vanaf 1 jan 2024 zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van respectievelijk de Atletiekunie en HAC’63. 

Geboorte-
jaar

Categorie
(1 nov 2023 – 30 okt 2024)

Basis-contributie Atletiekunie 2023
(per jaar)

Wedstrijd- licentie Atletiekunie 2023
(per jaar)

Club-
contributie
HAC’63
(per kwartaal)

         

2017 en later

U08  (minipupillen)

€ 17,50

nvt

€ 32.80

2016

U09  (pupillen C)

€ 17,50

€ 9.50

€ 32.80

2015

U10  (pupillen B)

€ 17,50

€ 9.50

€ 32.80

2014/2013

U12  (pupillen A)

€ 17,50

€ 9.50

€ 32.80

2012/2011

U14  (junioren D)

€ 18,50

€ 16,90

€ 40,25

2010/2009

U16  (junioren C)

€ 18,50

€ 16,90

€ 40.25

2008/2007

U18  (junioren B)

€ 18,50

€ 16,90

€ 42.00

2006/2005

U20  (junioren A)

€ 18,50

€ 16,90

€ 42.00

2004 en eerder

Senioren

€ 20,00

€ 27,00

€ 49.45

1989 en eerder

Masters

€ 20,00

€ 27,00

€ 49.45

2004 en eerder

Recreanten

€ 20,00

n.v.t.

€ 49.45

2004 en eerder

Kortlopend lidmaatschap recreanten; tarief voor drie maand:

€ 7,75

(incl adm kosten AU)

n.v.t.

€ 55,00

2004 en eerder

Licentielid (senioren of masters)

 € 20,00

€ 27,00

€ 9.00

2004 en eerder

Slapend lidmaatschap
masters

€ 20,00

€ 27,00

€ 1,35

2004 en eerder

Slapend lidmaatschap
recreanten

€ 20,00

nvt

€ 1,35

2004 en eerder

Overig, dus niet-atleten (bijv juylid)

€ 20,00

nvt

nvt

Onderverdeling masters vindt plaats naar geboortedag:
Vrouwen: 35 – 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 – 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Administratiekosten 2024

 

Atletiekunie aanmelding/reactivering

€   8,85

Atletiekunie overschrijving wedstrijdlicentie

€  12,10

HAC’63 administratiekosten/facturering

€    3,50

Vaststelling leeftijdsindeling en tarief
Jaarlijks worden op 1 november de nieuwe leeftijdsindelingen van kracht en tevens worden ook de tarieven van de contributies van de Atletiek Unie en HAC’63 aangepast.

Aanmelding
Aanmelden als nieuw lid is mogelijk door een mail met een ingevuld aanmeldingsformulier te sturen naar ledenadministratie@hac63.nl

Betaling contributies
Dit gaat middels incasso in de eerste maand van elk kwartaal, waarvoor een machtiging wordt afgegeven bij opgave lidmaatschap. De leeftijd en groepsindeling per 1 november is bepalend voor de contributiebepaling voor het volgende atletiekseizoen. Tussentijdse wijzigingen van het clublidmaatschap kunnen per direct ingaan waarmee het bedrag van de volgende incasso naar rato zal worden aangepast. 

Indien je niet wilt dat de contributie via automatische incasso wordt gedaan, zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Vormt het betalen van de contributie of overige kosten een probleem, informeer dan bij welzijnsorganisaties, de school of gemeente. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden voor het (gedeeltelijk) vergoeden van contributies van sportclubs voor mensen met een laag inkomen of uitzonderlijke omstandigheden. Tegemoetkoming loopt bijvoorbeeld via het Jeugd Fonds Sport en Cultuur. (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/)

Gezinskorting
Bij 3 of meer leden en/of vaste vrijwilligers wonend op het zelfde adres, ontvangen alle gezinsleden 25% korting op het bedrag van de clubcontributie.

Administratiekosten Atletiekunie
Bij iedere nieuwe aanmelding, wijziging of overschrijving brengt de Atletiekunie administratiekosten in rekening. Deze kosten zullen door HAC’63 na facturatie door de Atletiekunie worden doorberekend en opgenomen in het totaalbedrag van de incasso.

Wedstrijdlicentie
Alleen met een wedstrijdlicentie kun je meedoen aan de verschillende wedstrijden en (inter)nationale kampioenschappen. De inning en de afdracht van de licentiekosten verloopt via HAC’63.

Licentielid
Een licentielid maakt geen gebruik van de (baan)trainingen of andere HAC’63 voorzieningen maar kan wel als HAC’63-lid aan de verschillende wedstrijden en (inter)nationale kampioenschappen meedoen. De inning en de afdracht van de licentiekosten en het bondslidmaatschap verloopt via HAC’63. Voor het lidmaatschap van HAC’63 wordt een gereduceerd lidmaatschap betaald en per kwartaal gefactureerd.

Recreanten
Recreanten zijn atleten zonder wedstrijdlicentie. Je kunt je alleen vanaf 20-jarige leeftijd inschrijven als recreant.

Stopzetten startlicentie
De startlicentie wordt voor een heel jaar betaald.  HAC’63 draagt dit hele bedrag af aan de Atletiekunie. Stopzetten van de startlicentie moet uiterlijk 1 december in het daaraan voorafgaand jaar schriftelijk worden aangevraagd bij de ledenadministratie van HAC’63.

Kortlopend lidmaatschap
Een kortlopend lidmaatschap van drie maanden voor recreanten is mogelijk gemaakt door de Atletiekunie. De ingangsdatum is altijd de 1e van de maand. Verlenging kan alleen per drie maanden. Houdt daarbij wel rekening met de extra aanmeld- en/of verwerkingskosten van de Atletiekunie.

Slapend lidmaatschap
Bij zwangerschap, ziekte, tijdelijk verblijf elders of een serieuze blessure, waarbij gedurende een tijdje niet getraind wordt, kan het gewone lidmaatschap worden omgezet in een slapend lidmaatschap bij HAC’63 De kosten voor een slapend clublidmaatschap bedragen € 1,35 per kwartaal. De contributie van de Atletiekunie (bondslidmaatschap en eventuele wedstrijdlicentie) lopen dan wel gewoon door, maar zo kunnen de afmeld- en aanmeldkosten bespaard worden.

Clubkleding
Men is verplicht gedurende de AU-erkende wedstrijden het clubtenue te dragen: rood club shirt en blauwe short. Inlichtingen hierover bij de trainers.

Opzegging lidmaatschap, overschrijving, lidmaatschap meerdere verenigingen
Opzeggen van het Clublidmaatschap moet minimaal 4 weken voor het begin van het volgende kwartaal gemeld worden bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap van de Atletiekunie is voor een jaar en afmeldingen bij de Atletiekunie voor het nieuw kalenderjaar moeten vóór 1 december bij de ledenadministratie binnen zijn; anders moet je de bijdrage Atletiekunie en eventuele licentiekosten van het jaar erop betalen.

Wanneer iemand zich tijdens het lopende jaar wil laten  overschrijven naar een andere vereniging vraagt de Atletiekunie om een overschrijvingsverklaring; neem hiervoor contact op met de ledenadministratie. Houdt hierbij rekening met enige verwerkingstijd bij de Atletiek Unie. 

Train je bij twee verenigingen dan betaal je bij beide verenigingen de verenigingscontributie èn de bondscontributie(ivm de verzekeringen). De wedstrijdlicentie kan maar via één vereniging lopen.

Laatste update: 17-01-2024