Contributie

Onderstaande leeftijdsindeling is met ingang van 1 november 2022 van kracht.

Nieuw bij de atletiekunie zijn de mogelijkheid van het kortlopende lidmaatschap en het slapend lidmaatschap.

Voor 2023 zijn de contributies

Geboorte-
jaar
Categorie
(1 nov 2022- 30 okt 2023)
Basis-contributie Atletiekunie 2023
(per jaar)
Wedstrijd- licentie Atletiekunie 2023
(per jaar)
Club-
contributie
HAC’63
(per kwartaal)
         
2016 en later U8 (minipupillen) € 16,45 nvt € 30,80
2015 U9
(pupillen C)
€ 16,45 € 8,90 € 30,80
2014 U10
(pupillen B)
€ 16,45 € 8,90 € 30,80
2013/2012 U12
(pupillen A)
€ 16,45 € 8,90 € 30,80
2011/2010 U14
(junioren D)
€ 17,35 € 18,85 € 37,80
2009/2008 U16
(junioren C)
€ 17,35 € 18,85 € 37,80
2007/2006 U18
(junioren B)
€ 17,35 € 18,85 € 39,50
2005/2004 U20
(junioren A)
€ 17,35 € 18,85 € 39,50
2003 en eerder Senioren € 18,80 € 25,35 € 46,45
1988 en eerder Masters € 18,80 € 25,35 € 46,45
2003 en eerder Recreanten € 18,80 n.v.t. € 46,45
2003 en eerder Kortlopend lidmaatschap recreanten (tarieven voor drie maand) € 7,25 n.v.t. € 49,25
2003 en eerder Licentielid masters € 18,80 € 25,35 € 7,50
2003 en eerder Slapend lidmaatschap
masters
€ 18,80 25,35 € 1,25
2003 en eerder Slapend lidmaatschap
recreanten
€ 18,80 nvt € 1,25

Onderverdeling masters vindt plaats naar geboortedag:
Vrouwen: 35 – 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 – 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 – 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Administratiekosten 2023  
Atletiekunie aanmelding/reactivering €  8,30
Atletiekunie overschrijving wedstrijdlicentie €  11,35
HAC’63 administratiekosten/facturering €  1,50

Vaststelling tarief
Jaarlijks worden op 1 november de nieuwe leeftijdsindelingen van kracht en tevens worden ook de tarieven van de contributies van de Atletiek Unie aangepast.

Aanmelding
Aanmelding als nieuw lid is mogelijk door een mail te sturen naar ledenadministratie@hac63.nl. De contributie wordt geheven vanaf de 1e van de daarop volgende maand.

Betaling contributies
Dit geschiedt middels incasso in de eerste maand van elk kwartaal, waarvoor een machtiging wordt afgegeven bij opgave lidmaatschap. De leeftijd en groepsindeling per 1 november is bepalend voor de contributiebepaling voor het gehele atletiekseizoen.

Indien je niet akkoord gaat met automatische incasso worden er administratiekosten per factuur in rekening gebracht.

Vormt het betalen van de contributie of overige kosten een probleem, informeer dan bij welzijnsorganisaties, de school of gemeente. Er zijn meerdere mogelijkheden voor het (gedeeltelijk) vergoeden van contributies van sportclubs voor mensen met een laag inkomen of uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld via het Jeugd Sport Fonds (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/)

Gezinskorting
Bij 3 of meer leden wonend op het zelfde adres ontvangen alle gezinsleden 25% korting op het bedrag van de clubcontributie.

Administratiekosten Atletiekunie
Bij iedere nieuwe aanmelding of overschrijving brengt de Atletiekunie  administratiekosten in rekening. Deze kosten zullen door HAC’63 worden doorberekend en worden opgenomen in het totaalbedrag van de 1e incasso.

Wedstrijdlicentie
Alleen met een wedstrijdlicentie kun je meedoen aan de verschillende wedstrijden en Nationale kampioenschappen. De inning en de afdracht van de licentiekosten verloopt via HAC’63.

Licentielid
Een licentielid maakt geen gebruik van de (baan)trainingen of andere HAC’63 voorzieningen.

Recreanten
Recreanten zijn atleten zonder wedstrijdlicentie. Je kunt je alleen vanaf 20-jarige leeftijd inschrijven als recreant.

Stopzetten startlicentie
De startlicentie moet voor een heel jaar worden betaald. Stopzetten van de startlicentie moet uiterlijk 1 december in het daaraan voorafgaand jaar schriftelijk worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

Kortlopend lidmaatschap
Dit kan met ingang van heden ook bij HAC’63 , want een kort lidmaatschap van drie maanden voor recreanten is met ingang van dit jaar mogelijk bij de Atletiekunie. Ingangsdatum is altijd per 1e van de maand. Verlenging kan alleen per drie maanden. Houdt daarbij wel rekening met de aanmeld -en verwerkingskosten van de atletiekunie.

Slapend lidmaatschap
Bij zwangerschap, ziekte, tijdelijk verblijf elders of een serieuze blessure, waarbij gedurende een tijdje niet getraind wordt, kan het gewone lidmaatschap worden omgezet in een slapend lidmaatschap. De kosten voor een slapend clublidmaatschap bedragen € 1,25 per kwartaal. De contributie van de Atletiekunie (bondslidmaatschap en eventuele wedstrijdlicentie) lopen dan gewoon, maar zo kunnen de afmeld- en aanmeldkosten bespaard worden.

Clubkleding
Men is verplicht gedurende wedstrijden het club tenue te dragen: rood club shirt en blauwe short. Inlichtingen hierover bij de trainers.

Opzegging Clublidmaatschap
U kunt schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voor het begin van het volgende kwartaal. Afmeldingen voor een nieuw kalender jaar moeten vóór 1 december bij de ledenadministratie binnen zijn. Anders moet u de bijdrage Atletiekunie en eventuele licentiekosten van het jaar erop betalen.

Laatste update: 09-07-2023