Zoals in de buitengewone ledenvergadering van donderdag 8 juni is besproken, zouden wij als bestuur opnieuw proberen om de onderhandelingen met Herqua over het contract weer op te starten en dat hebben we ook gedaan. Na een tijd van stilte is er nu eindelijk, na een lange tijd van onderhandelen, goed nieuws over het contract met Herqua.

Dinsdag 17 oktober heb ik namens de club het hernieuwde contract ondertekend. Enkele contractuele afspraken zijn herzien en herschreven waardoor we als voltallig bestuur achter dit contract met Herqua staan en blijven staan. Dit houdt óók in dat er weer stappen gezet kunnen worden met betrekking tot de clubkleding. Hierover volgt zo snel mogelijk nieuws.

Marc Wegman, voorzitter