Het afgelopen jaar hebben meerdere kinderen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kunnen sporten bij HAC’63.

Voor het volgende schooljaar kan voor kinderen tot 18 jaar tot uiterlijk 31 augustus een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Neem contact op met uw tussenpersoon of met yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur om teleurstellingen te voorkomen.