Veel leden waren gisteravond aanwezig op deze ALV, waarbij, zoals aangekondigd, Erik Reumer zijn voorzitterschap zou overdragen.  Nadat de kandidaat-bestuursleden zich hadden voorgesteld werd zij unaniem ingestemd met Marc Wegman als nieuwe voorzitter, Arjan Vredeveld als secretaris en Henri Martens als algemeen lid. Het dagelijks bestuur is zo gelukkig weer compleet. Erik werd met luid applaus bedankt voor zijn werkzaamheden. Tijdens de geanimeerd verlopen vergadering kwamen er vooral praktische onderwerpen aan bod zoals de voortgang van de bouw van het Wedstrijdsecretariaat en de organisatie van het Jubileum op 2 april. Ook werd er stilgestaan bij het belang van een veilig sportklimaat en is er uitgebreid gesproken over de mogelijke oplossingen voor de de forse jaarlijkse huurverhogingen en het belang van het bespreken daarvan met de gemeente. Voor het doornemen van het financieel jaaroverzicht en de begroting is een nieuwe datum afgesproken, 22 mei.