ALV 2020

jun 24, 2020

Datum 29-6-2020
Locatie: Online via Teams
Tijd: 19.30

Agenda:
1. Opening en huishoudelijke regels
2. notulen 2019
3. Jaarverslag 2019
3.1 bestuurlijk jaarverslag
3.2 sportief jaarverslag
4. verkiezingen + jubilarissen
4.1 Vrijwilliger van het Jaar
4.2 Atleet van het jaar
4.3 Jubilarissen
5 Financieel verslag
5.1 jaarverslag 2019
5.2 begroting 2020
5.2.1. Stemmingsronde contributie
5.3 verslag kascommissie
5.4 benoemen kascommissie
6. Ledenadministratie
7. stemmingsronde diverse voorstellen
7.1 wedstrijdsecretariaat
7.2 Clubkleding
8. Bestuur
8.1 aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar: Ans Bekkering
8.2 benoemen nieuwe bestuursleden: Charlene Okken, Arjan Vredeveld, Cor Stienstra, Truus Luten
8.3 Er is nog 1 bestuursfunctie vrij, idealiter wordt deze ingevuld door iemand uit de loopgroepen.
9. Openstaande vacatures
9.1 pr commissie
9.2 WOC loop en technisch
9.3 sponsorcommissie
10. Rondvraag