Vacature secretaris

Zou je het leuk vinden om bestuurlijk actief te zijn? We zoeken al langere tijd een nieuwe secretaris.

Als secretaris:

-vorm je samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur.
-ben je de vice-voorzitter

-beheer je het archief
-handel je correspondentie af in overleg met andere bestuursleden

-bereid je agenda’s van vergaderingen voor en notuleert

Je wordt aangesteld voor één bestuurstermijn van 4 jaar. Deze termijn kan maximaal tweemaal verlengd worden na herverkiezing.

Vereisten:

-ervaring in de functie van secretaris, of gelijkwaardig

-accuraat en collegiaal

Voor meer informatie:

-neem contact op met één van de bestuursleden