Update 26 juli: In de periode tussen 29 juli en 27 augustus is, zoals eerder aangegeven, het Activum gesloten. Dat betekent dus ook dat wij in die periode geen gebruik kunnen maken van de toiletten en kleedkamers. Het bestuur heeft de afgelopen periode gezocht naar een goed alternatief voor deze vier weken en deze hebben we gevonden. Hoewel we weten dat de situatie niet ideaal is, zijn we blij te kunnen vermelden dat we in die periode gebruik kunnen maken van de voorzieningen van VV Hoogeveen. We kunnen dus de toiletten en kleedkamers van onze collega sportvereniging gebruiken. Hoogstwaarschijnlijk is de kantine van VV Hoogeveen in die periode ook weer open, dus bestaat de kans dat je na training ook daar nog even kan nadrinken. Wij als bestuur zijn VV Hoogeveen dankbaar voor deze mogelijkheid. Het enige wat onze voetbalvrienden terugvragen is dat wij de kleedkamers netjes achterlaten. Dus dat betekend even dweilen en evt. de kleedkamers schoonvegen na gebruik.

18 juli: De vakantie staat nu echt voor de deur. Dat betekend dat er de komende tijd het een en ander veranderd met betrekking tot de trainingen. Eerder werd in het clubblad al bekend gemaakt dat tussen 29 juli en 27 augustus het Activum gesloten is, maar dat er gewoon op de baan getraind kan worden. Het bestuur is nog bezig om iets te regelen zodat er gebruikt kan worden van sanitaire voorzieningen. In onderstaand schema kan je zien wanneer de laatste ”officiële” trainingen zijn, wanneer het nieuwe seizoen begint en welke mogelijkheden er zijn om door te trainen in de vakantie.

Groep laatste training eerste training Vakantietraining
De pupillen A, B, C en Mini 20 juli 4 september geen training
Pupillen looptraining 3 augustus 29 augustus geen training
Prent Junioren Mila 3 augustus 29 augustus Junioren A en B Mogelijkheid om op dinsdag te trainen 19.15-20.45
Junioren C en D geen training
Junioren D technisch 20 juli 4 september mogelijkheid om op dinsdag te trainen 19.15-20.45
Junioren/Senioren technisch 20 juli 5 september mogelijkheid om op dinsdag te trainen 19.15-20.45
Senioren/Masters technisch 17 juli 4 september mogelijkheid om op dinsdag te trainen 19.15-20.45
Budgetbestrating/Runnersworld team 1 augustus 29 augustus Mogelijkheid om op dinsdag te trainen 19.15-20.45
Loopgroepen B en C 3 augustus 29 augustus Mogelijkheid om op dinsdag te trainen 19.15-20.45
Loopgroep C dinsdagochtend 18 juli 12 september Mogelijkheid om aan te sluiten bij de reguliere trainingen op dinsdag, woensdag of donderdag 19.15-20.45
Bouwvak:
Mogelijkheid om op dinsdag te trainen 19.15-20.45
A-atletiek technisch 18 juli 5 september Geen training
A-atletiek Loopgroep 18 juli 5 september Geen training

Tekst: Remco Bos
Foto: Remco Bos