Uitslagverwerking, records en talentontwikkeling

Uitslagverwerking

De vereniging houdt bij het organiseren van een wedstrijd bij welke prestaties geleverd worden. Deze prestaties worden of via de eigen kanalen gedeeld of via een externe partij gedeeld. In deze uitslagen worden persoonsgegevens zoals naam, leeftijd/geboortedatum/leeftijdscategorie, geslacht en vereniging/team/woonplaats opgenomen. Als u als deelnemer niet wil dat uw naam in de uitslagen wordt opgenomen kunt u bij sommige wedstrijden onder een pseudoniem deelnemen en kunt u uw vereniging/team/woonplaats blanco laten. Geslacht en leeftijd/geboortedatum/leeftijdscategorie zijn echter van belang om een eerlijke uitslag te kunnen presenteren. Zonder die gegevens of bij het opgeven van valse gegevens kunt u worden uitgesloten van deelname of achteraf worden gediskwalificeerd.

Er zullen ook wedstrijden worden georganiseerd waarbij u verplicht bent om onder uw eigen naam uit te komen en waarbij het onontkoombaar is dat ook uw vereniging/team/woonplaats wordt vrijgegeven in de uitslagen. Ook hierbij geldt dan dat zonder deze gegevens of bij het opgeven van valse gegevens u kan worden uitgesloten van deelname of achteraf kan worden gediskwalificeerd. Deze gegevens zullen vervolgens voor iedereen vindbaar zijn. Bij deelname aan een wedstrijd gaat de vereniging er vanuit dat u op de hoogte bent dat deze gegevens aan uw prestatie gekoppeld worden en zodoende gedeeld zullen worden. Als deelnemer van een door de vereniging georganiseerde wedstrijd gaat u akkoord dat deze gegevens gedeeld worden. Deze gegevens blijven ook voor onbepaalde tijd online staan en dus vindbaar blijven.

Het is mogelijk om achteraf uit de uitslagen geschrapt te worden of om uw gegevens aan te laten passen. Het is niet mogelijk om op voorhand uit de uitslagen geschrapt te worden. Verzoeken aan de vereniging kunnen gericht worden aan: info@hac63.nl.

Terug naar de privacyverklaring

Competities
Binnen de vereniging zijn verschillende onderlinge clubcompetities, deelname aan deze competitie is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Vooraf wordt bekend gemaakt welke wedstrijden voor deze onderlinge competities gelden. De prestaties van deze wedstrijden zijn gekoppeld aan persoonsgegevens. De vereniging heeft vrijwilligers die deze prestaties bij houden en verwerken in een overzicht, hierin worden gegevens als naam en categorie opgenomen en gekoppeld aan een ranking en puntentotaal. Deze gegevens worden publiekelijk gedeeld.

Het is mogelijk om achteraf uit het overzicht geschrapt te worden of om uw gegevens aan te laten passen. Het is niet mogelijk om op voorhand uit het overzicht geschrapt te worden. Verzoeken aan de vereniging kunnen gericht worden aan: info@hac63.nl.

Terug naar de privacyverklaring

Clubrecords

De vereniging houdt per categorie en per onderdeel bij wat de beste prestaties van de vereniging zijn. Dit resulteert in een overzicht van verschillende clubrecords waarin niet alleen de prestatie, maar ook de datum  en locatie van de prestatie en de naam van de atleet die de prestatie heeft geleverd wordt bijgehouden. Deze gegevens zijn mogelijk herleidbaar naar een specifiek persoon en zouden daardoor voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Bij het lidmaatschap van de vereniging gaat ieder lid akkoord met het feit dat hij of zij kan worden opgenomen in de lijst met clubrecords. Deze records zijn voor iedereen vindbaar en worden voor onbepaalde tijd vastgelegd. Ze worden pas verwijderd zodra een record is verbeterd.

Het is mogelijk om achteraf uw naam uit de recordlijst te schrappen. Uw prestatie, locatie en datum van geleverde prestatie blijven echter wel staan.  Doordat datum, locatie en de geleverde prestatie blijven staan, is het mogelijk dat deze gegevens alsnog naar de persoon kunnen leiden die deze prestatie geleverd heeft. Als de uitslag door de vereniging is verwerkt kant u het verzoek indienen om uw naam uit de uitslagen te schrappen. De vereniging is niet verantwoordelijk voor de uitslagenverwerking van andere verenigingen, stichtingen en organisaties als u dus wilt dat de lijst met records niet kan worden gebruikt om achter jouw persoonsgegevens te komen, dan zul je een verzoek moeten indienen bij de betreffende vereniging, stichting of organisaties die jouw uitslag heeft verwerkt om uw gegevens te anonimiseren of te verwijderen. Verzoeken aan de vereniging kunnen gericht worden aan: info@hac63.nl

Terug naar de privacyverklaring

(Talent)ontwikkeling

De vereniging kan in het kader van (talent)ontwikkeling bepaalde prestaties bij houden. Een trainer/coach kan zodoende persoonlijk dossiers opbouwen van leden van de vereniging. Hierin kunnen Naam, adres, woonplaats, leeftijd en contactgegevens worden opgenomen. Daarnaast kan een overzicht van prestaties, persoonlijke records en trainingsprestaties worden bijgehouden, evenals medische gegevens die relevant zijn om de leden van de vereniging te helpen ontwikkelen in de sport.

Deze dossiers kunnen worden bijgehouden zolang een lid, lid blijft van de vereniging onder de zelfde trainer. Het is mogelijk dat het dossier wordt overgedragen aan de volgende trainer. De gegevens in het dossier zijn alleen zichtbaar voor de trainer/coach, de betreffende leden en indien van toepassing de ouders/verzorgers van de betreffende leden. Deze gegevens worden niet publiekelijk gedeeld en kunnen ook tot een twee jaar na beëindigen van het lidmaatschap worden bewaard als studiemateriaal voor de trainer ten behoeve van het verbeteren van de trainingen. Als u benieuwd bent of uw trainer of de trainer van uw kind een dossier bijhoudt, dan kan je dit persoonlijk aan de trainer vragen of een verzoek indienen bij de vereniging via: info@hac63.nl

Terug naar de privacyverklaring

laatst aangepast: 14-05-2018