Privacyverklaring vrijwilligers

Vrijwilliger van de Vereniging
Iedereen die zich inzet voor de vereniging is een vrijwilliger van de Vereniging. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het eenmalig helpen van de vereniging of een structurele functie.

Verzamelde persoonsgegevens
De gegevens die de vereniging van u verzameld zijn niet anders dan de gegevens die de Vereniging van de leden verzameld. Toch kunnen deze gegevens op een andere manier worden verwerkt of worden gedeeld. Als u al lid bent van de vereniging en u op vrijwillige basis de vereniging wilt helpen, dan kan de vereniging uw gegevens die u met de Vereniging in een eerder stadium heeft gedeeld overnemen.  Om te zien welke gegevens de Vereniging van u, als lid, verzamelt, met welk doel uw gegevens verzameld word, wie deze gegevens verwerkt en wie inzage heeft in uw gegevens kunt u deze link volgen.

Als u niet als lid verbonden bent aan de Vereniging, maar wel een vrijwilligersfunctie bekleed zal de vereniging bepaalde gegevens aan u vragen. Voor bestaande leden veranderen het doel van de verzamelde gegevens en het delen van de gegevens. Hoe dit er specifiek uit ziet kunt u via deze link inzien.

Terug naar de privacyverklaring

Zichtbaarheid van persoonsgegevens van vrijwilligers
Bij bepaalde vrijwilligersfuncties gaat de Vereniging er vanuit dat er een bepaalde noodzaak is dat persoonsgegevens publiekelijk worden gedeeld. Hierbij kunt u denken aan het delen van naam en contactgegevens. Dit geldt voor de diverse bestuursfuncties, trainers en bepaalde commissies en is noodzakelijk voor leden of anderen in contact te kunnen komen met de vereniging. Van te voren zullen de betreffende vrijwilligers om toestemming worden gevraagd. Daarnaast kunnen zij verzoeken een eigen @hac63.nl mailadres te ontvangen.

Van functies waarbij deze noodzaak niet aanwezig is, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkeersregelaar van de Avond4Daagse, zullen deze gegevens niet publiekelijk worden gedeeld. Ook zijn bepaalde gegevens zoals bankrekeningnummer of adres niet noodzakelijk om publiekelijk te delen. Wel kunnen de contactgegevens intern worden gedeeld zodat vrijwilligersfuncties kunnen worden uitgevoerd en de Vereniging activiteiten kan blijven organiseren.

Terug naar de privacyverklaring

Bewaren van persoonsgegevens van vrijwilligers
De  vereniging kan gegevens voor vrijwilligers tot vijf jaar bewaren. Dit geld vanaf het laatste moment waarop contact is geweest tussen de Vereniging en Vrijwilliger. Ze kunnen door de Vereniging worden gebruikt om de vrijwilliger te vragen om te helpen bij andere activiteiten of om navraag te doen over de organisatie van activiteiten in voorgaande jaren. U heeft het recht om bij de Vereniging aan te geven dat uw gegevens eerder verwijderd worden.

Terug naar de privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op: 14-05-2018