Persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens bij lidmaatschap

Gegevens   Doel Verwerkt door Zichtbaar voor
Persoonsgegevens Naam, Geboortedatum, Geslacht Aanmelden, herkennen en indelen van leden Ledenadministratie Bestuur, Trainers, Commissieleden
Adresgegevens Postcode, Straat, Huisnr, Woonplaats Aanmelden, Contact Ledenadministratie Bestuur, Trainers
Contactgegevens Telefoon, Mail Contact Ledenadministratie Bestuur, Trainers, Commissieleden
Betaalgegevens Iban, Naam rekeninghouder Verwerking betalingen Ledenadministratie Penningmeester
         

Terug naar de privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens bij activiteiten

Gegevens   Doel Verwerkt door Zichtbaar voor
Persoonsgegevens Naam, Geboortedatum, Geslacht Aanmelden deelnemers en indelen in categorie Organisatie activiteit* Bestuur, Organisatie activiteit
Adresgegevens Postcode, Straat, Huisnr, Woonplaats Aanmelden deelnemers, Contact Organisatie activiteit* Bestuur, Organisatie activiteit
Clubgegevens Naam Club Aanmelden deelnemers Organisatie activiteit* Bestuur, Organisatie activiteit
Contactgegevens Telefoon, Mail Contact Organisatie activiteit* Bestuur, Organisatie activiteit
Betaalgegevens Iban, Naam rekeninghouder Verwerking betalingen Organisatie activiteit* Bestuur, Organisatie activiteit
         
* Verwerking kan eventueel door middel van een externe partij plaats vinden.
** niet alle bovengenoemde gegevens worden bij alle activiteiten verwerkt. Verwerking van gegevens is afhankelijk van soort activiteit

Terug naar de privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens vrijwilligers

Gegevens   Doel Verwerkt door Zichtbaar voor
Persoonsgegevens Naam, Geboortedatum Aanmelden en herkennen vrijwilliger Ledenadministratie, Commissie Bestuur, Commissieleden
Adresgegevens Postcode, Straat, Huisnr, Woonplaats Contact Ledenadministratie, Commissie Bestuur, Commissieleden
Contactgegevens Telefoon, Mail Contact Ledenadministratie, Commissie Bestuur, Commissieleden
Betaalgegevens Iban, Naam rekeninghouder Verwerking betalingen Ledenadministratie, Commissie Bestuur
         
* niet alle bovengenoemde gegevens worden bij alle vrijwilligers verwerkt. Verwerking van gegevens is afhankelijk van soort vrijwilligersfunctie

Terug naar de privacyverklaring