Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe zorgt er voor dat kinderen uit gezinnen met geldzorgen toch mee kunnen doen. Het afgelopen schooljaar hebben zij een bijdrage ontvangen, maar de aanvragen van dit jaar lopen af op 30 juni 2023.

Als de kinderen ook  na 30 juni deel willen nemen aan sport en/of cultuur, dan moet er een nieuwe aanvraag komen. Inmiddels zijn er al veel nieuwe aanvragen ingediend.

Voor het komende jaar kunnen ouders  contact opnemen met hun tussenpersoon die de eerdere aanvraag heeft ingediend of met het JSF zelf:

Yvonne Scheltens 
T:  085-086 2866  bereikbaar op di en do van 9-12 uur 

E:  yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl 

W:  https://jeugdfondssportencultuur.nl/drenthe

Als ouders niets doen, moet de sport of cultuuractiviteit na 1 juli zelf betaald worden! (Na 1 september kan geen om herhaalaanvraag meer ingediend worden)