Delen van persoonsgegevens met Derden

De Vereniging deelt in een aantal gevallen haar gegevens met derden of vraagt derden om gegevens voor ons te verzamelen. In sommige gevallen zijn zogenaamde ”verwerkersovereenkomsten” nodig. De Vereniging heeft met een aantal bedrijven een verwerkersovereenkomst, deze lijst en overeenkomsten is aan verandering onderhevig.

Atletiek Unie
De Vereniging deelt de gegevens van leden met de nationale bond, de Atletiek Unie, ieder lid van de vereniging dient aangesloten te worden bij de bond. De Vereniging handelt de aanmelding bij de bond namens de leden van de Vereniging af. Als sporters lid zijn van de vereniging én lid zijn van de bond zijn Verenging en bond beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Beiden moeten dan een eigen grondslag hebben voor de verwerkingen die zij doen. Vaak is dit de Uitvoering van de (eigen) overeenkomst of een Gerechtvaardigd belang. In deze situatie is géén verwerkersovereenkomst tussen Vereniging en bond vereist. Indien u wenst om niet ingeschreven te worden bij de bond of niet langer bij de bond ingeschreven wil staan, dan wordt het lidmaatschap met de Vereniging ontbonden of kunt u geen lid worden van de Vereniging.

Terug naar de privacyverklaring

Ledenadministratie
Ten behoeve van de ledenadministratie werkt de Vereniging met het programma Volta. Hierin worden alle persoonsgegevens van leden van de Vereniging bewaard, verwerkt en bewerkt. Dit is nodig om op een efficiënte manier de vereniging te kunnen leiden. Volta heeft standaardvoorwaarden waarin ook de verwerkersovereenkomst is opgenomen. Als u wenst dat Volta niet gebruikt mag worden voor het bewaren, verwerken of bewerken van uw persoonsgegevens, dan wordt het lidmaatschap ontbonden of kunt u geen lid worden van de Vereniging.

Terug naar de privacyverklaring

Inschrijven.nl
Ten behoeve van de inschrijving van wedstrijden maakt de de Vereniging gebruik van inschrijven.nl. Zij verzamelen voor ons de inschrijvingen met de daarbij behorende persoonsgegevens.  De Vereniging heeft met het bedrijf Iwan.nl B.V., eigenaar van de website inschrijven.nl, een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Terug naar de privacyverklaring

Atletiek.nu
Ten behoeve van de inschrijving van wedstrijden maakt de de Vereniging gebruik van Atletiek.nu. Zij verzamelen voor ons de inschrijvingen met de daarbij behorende persoonsgegevens.  De Vereniging is nog bezig een verwerkersovereenkomst af te sluiten met Atletiek.nu.

Terug naar de privacyverklaring

Laatst aangepast op: 17-03-2023