Het kan jullie niet ontgaan zijn dat er vanaf 25 mei een nieuwe wetgeving in werking treed met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze Algemene Vordering Gegevensbescherming, beter bekent als AVG-wetgeving geldt voor iedere instantie die persoonsgegevens verwerkt, bewerkt en bewaart. Ook HAC’63 verwerkt, bewerkt en bewaart persoonsgegevens. Denk hierbij alleen al aan de ledenadministratie waarin uw naam, adres, geboortedatum etc. allemaal in verwerkt is.

Om die reden heeft de vereniging een privacyverklaring opgesteld. Hierin is onder andere terug te vinden welke gegevens wij verwerken, bewerken en bewaren.  Met welk doel wij deze gegeven verwerken, bewerken en bewaren en voor wie deze gegevens zichtbaar zijn.

Dit betekent ook dat er een aantal zaken binnen de vereniging zullen veranderen. Vanaf nu moet iedereen die persoonsgegevens achterlaat bij de vereniging akkoord gaan met de eerder genoemde privacyverklaring. Ook bestaande leden en vrijwilligers moeten hiervoor akkoord geven. Omdat wij als vereniging bijna 400 leden en vrijwilligers hebben is het lastig om iedereen persoonlijk om toestemming te vragen en om daar steeds achter aan te gaan. Om die reden gaat de vereniging er vanuit dat bij geen gehoor iedereen akkoord gaat met de voorwaarden. Omdat de mogelijkheid bestaat dat je dit bericht later leest en niet akkoord gaat met de voorwaarden, geeft de vereniging iedereen 3 maanden de tijd (vanaf 25 mei) om te reageren. Vragen, opmerkingen en bezwaren kunnen worden gemaild naar privacy@hac63.nl

Er zijn bepaalde gegevens die van belang zijn om lid te zijn van de vereniging. Als je niet akkoord gaat dat wij of de bond deze gegevens bewaren, dan kan je geen lid worden van HAC’63 of wordt het lidmaatschap ontbonden!

Er zullen meerdere veranderingen plaats vinden die gerelateerd zijn aan de nieuwe AVG-wetgeving. Sommige veranderingen lijken heel kinderachtig. Zo is het vanaf nu niet meer mogelijk om de verjaardagen in het clubblad te publiceren. Ook is het niet meer mogelijk om de aan- en afmeldingen in het clubblad te publiceren.  De reden hiervan is dat wij deze persoonsgegevens niet vrijelijk mogen delen zonder toestemming van de betreffende personen. Omdat de kans bestaat dat niet iedereen deze gegevens gepubliceerd wil hebben, wil het bestuur de ledenadministratie niet opzadelen met extra werk (d.w.z. uitzoeken wie wel en niet in het clubblad wil staan).

Bestuur HAC’63

21-05-2018