Bentinckspark Triatlon

De Bentinckspark Triatlon is een wedstrijd die in samenwerking met de gemeente Hoogeveen, ZPC Hoogeveen en WRV de Peddelaars word georganiseerd.  De Triatlon is op verzoek van de gemeente ontstaan om de mogelijkheden van het Bentinckspark aan het Hoogeveense bedrijfsleven te laten zien. Om die reden bezoekt de Triatlon ook verschillende locaties op het park. De start is in het Zwembad, het wielrengedeelte vind plaats op de wielerbaan en op de atletiekbaan word het laatste onderdeel van de triatlon gelopen. Daarnaast is er in het Activum een afterparty.

Het eerste jaar was inderdaad uitsluitend voor het Hoogeveense bedrijfsleven, maar al snel merkte we dat de animo om mee te doen groter was. Om die reden was het tweede jaar open voor iedereen, alleen konden de bedrijven zich al eerder opgeven.