Aanmeldformulier

Vul onderstaande gegevens in en stuur die naar: ledenadministratie@hac63.nl

 Persoonsgegevens

 1. Man/vrouw
 2. Voorletters
 3. Roepnaam
 4. Achternaamnaam
 5. Geboortedatum

Adresgegevens

 1. Adres/huisnr
 2. Postcode
 3. Woonplaats

Contactgegevens

 1. Telefoonnummer
 2. Mobiel telefoonnummer
 3. Emailadres

Betaalgegevens 

 1. IBAN-nummer bank
 2. Naam rekeninghouder

Aanmeldgegevens

 1. Aanmelddatum
 2. Categorie(kies uit: Pupil/Junior/Senior/Master met Wedstrijdlicentie/Recreant-geen wedstrijdlicentie/ Licentielid)

Huidige atletiekclub

 1. Momenteel lid van Bondsnummer:
 2. Hier blijf ik lid van/deze zeg ik op per

HAC’63 is een vereniging die draait op vrijwilligerswerk. Uw inzet als lid en/of ouder is daarom ook van harte welkom. Wilt/kunt u helpen?

 1. ja/nee
 2. Wilt u hieronder aangeven waarmee (af en toe) wilt/kunt helpen.

O Bestuur (bijvoorbeeld bestuurslid, notulist)

O Commissies, met voorkeur voor ondersteunen bij bijvoorbeeld wedstrijdorganisatie, avondvierdaagse, , sponsorcontact, PR, lief en leed, activiteiten, materiaalonderhoud, gebouw- en baanonderhoud, hand- en spandiensten

O Trainer of hulptrainer

O Jury en/of verkeersregelaar

O …………….

Ondergetekende machtigt HAC’63 tot wederopzegging de contributie af te schrijven van het hierboven genoemde IBAN rekeningnummer

 1. Ja/nee

Ondertekende gaat akkoord met de privacyverklaring van HAC’63

 1. Ja/nee
 2. Ondertekening: