Verslagen en Beeldmateriaal

Wedstrijdverslagen
De Vereniging heeft, met de pr-commissie, een commissie die wekelijks verslagen schrijft over de prestaties van de leden van de vereniging. In deze verslagen worden de namen van de atleten gekoppeld aan hun prestatie, ook kunnen zij informatiedelen over de leeftijden/leeftijdscategorieën en woonplaats. De Vereniging publiceert deze verslagen op haar eigen website en deze kunnen vervolgens gedeeld worden via social media. Daarnaast deelt de commissie de verslagen met de traditionele media. Dat betekend dus dat de kans aanwezig is dat deze wedstrijdverslagen in de krant, op nieuwssites en eventueel op radio en televisie kunnen verschijnen. De Vereniging acht het niet nodig om hiervoor de toestemming van de leden en deelnemers te krijgen. De Vereniging beroept zich namelijk op een gerechtvaardigd belang. In dit geval beroept de Vereniging zich op artikel 7 van de Nederlandse Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waaronder de persvrijheid valt.

De Vereniging en de commissie zullen geen berichten naar buiten brengen die schadelijk kunnen zijn voor de leden van de Vereniging of deelnemers van een evenement dat door de Vereniging wordt georganiseerd. De Vereniging geeft iedereen de kans om onwaarheden in de verslagen te laten corrigeren. De Vereniging zal dan op de eigen kanalen de verslaggeving aanpassen en ook het verzoek indienen bij andere media om de berichtgeving aan te passen. Indien een ieder het nodig acht dat er een rectificatie plaats moet vinden en een verzoek indient bij de Vereniging, dan zal de Vereniging dit verzoek in behandeling nemen en terugkoppelen aan de indiener van het verzoek. Om een verzoek in te dienen voor rectificatie kunt contact opnemen met privacy@hac63.nl, om berichtgeving aan te passen kunt u een verzoek indienen bij pr@hac63.nl.

Overige verslagen
De Vereniging kan op diverse momenten, met uiteenlopende doeleinden verslagen naar buiten brengen. De mogelijkheid bestaat dat hierin persoonsgegevens van leden of deelnemers verwerkt worden. Denk hierbij aan een verslag van de Algemene Ledenvergadering, waarin namen van aanwezigen genoteerd kunnen worden. Ook kan de vereniging verslagen naar buiten brengen waarin vooruit wordt geblikt op een evenement. Ook hierin kunnen dezelfde gegevens van deelnemers worden opgenomen zoals die bij de wedstrijdverslagen beschreven staan.

Beeldmateriaal
De Vereniging kan bij activiteiten een fotograaf regelen die de activiteiten van de Vereniging vast legt. Hierbij kunnen individuele leden en deelnemers herkenbaar in beeld komen, ook toeschouwers kunnen op beeld worden vastgelegd. De Vereniging kan deze vervolgens gebruiken in het kader van promotie van de vereniging en persvrijheid. De vereniging kan helaas niet op voorhand een selectie maken waardoor u op voorhand kunt aangeven dat u niet wil dat er beeldmateriaal gemaakt en gedeeld kan worden. Net als bij de verslagen zal de vereniging geen beeldmateriaal delen die schadelijk kunnen zijn voor de leden van de Vereniging of deelnemers van een door de Vereniging georganiseerde activiteit. Foto’s kunnen ook gedeeld worden met de traditionele en digitale media.

Mocht er onverwachts beeldmateriaal naar buiten komen waarvan u liever heeft dat deze niet langer gedeeld wordt, dan kunt u contact opnemen met info@hac63.nl .

Bewaartermijn
Verslagen en beeldmateriaal kunnen tot in den eeuwigheid bewaard worden voor historische doeleinden. Ook clubbladen worden om historische doeleinden bewaard. Het is niet mogelijk om een verzoek in te dienen om uit het archief geschrapt te worden.

Laatst bijgewerkt op: 14-02-2024