Verenigingsregels

Bij HAC’63 werken we aan een veilig sportklimaat. Daarom wordt van alle leden, vrijwilligers en bezoekers wordt verwacht dat zij zich sportief gedragen en zich houden aan de verenigingsregels.

 1. Gebouwen & terrein

 • Men houdt zich aan de regels die door de beheerder van de sporthal worden opgedragen.
 • Deponeer afval en etensresten in de afvalbakken.
 • Er geldt een rookverbod op en rond de atletiekbaan.
 • Tijdens wedstrijden en trainingen zijn toiletten en douches tot een half uur na afloop daarvan bereikbaar. Wildplassen valt onder onhygiënisch en onzedelijk gedrag en is daarom streng verboden.
 • Kleedkamers, douches en het toiletten horen na trainingen of wedstrijden schoon achter gelaten te worden.
 • In de sporthal mogen geen spikes gedragen worden.
 • Wordt er een aankondiging opgehangen, dan dient degene die het heeft opgehangen ervoor te zorgen dat dit, direct na afloop van het aangekondigde, wordt verwijderd.
 • Minderjarigen ontvangen geen sleutel van de gebouwen.
 • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee de baan op te nemen.
 • Er mag geen glaswerk of serviesgoed gebruikt worden op de baan. 
 1. Deelname training/wedstrijden
 • Bij verhindering van deelname aan een training dient het lid dit zo spoedig mogelijk aan de trainer door te geven.
 • Tijdens wedstrijden dienen de leden de voorgeschreven clubkleding te dragen.
 • Men blijft van andermans spullen af.
 1. Materiaal
 • Na wedstrijden en trainingen dient het gebruikte materiaal ordelijk te worden opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats.
 • Schade aan of verlies van materiaal moet onmiddellijk gemeld worden aan de materiaalbeheerder.
 1. Overig
 • Bij een ongeval met lichamelijk letsel of materiële schade tijdens de training dient men zo mogelijk binnen 24 uur hiervan bericht te geven aan bestuurslid.
 • Bij verhuizing dient men onder vermelding van het nieuwe adres, zo spoedig mogelijk opgave te doen aan de ledenadministratie.
 • Leden vanaf 16 jaar hebben in beginsel de plicht de Algemene Vergaderingen bij te wonen. Bij verhindering hiervan dient de secretaris voor de betreffende vergadering te worden geïnformeerd.

Laatst aangepast op: 27-02-1923