Gedragscodes

Bij HAC’63 werken we aan een veilig sportklimaat. Daarom wordt van alle leden, vrijwilligers en bezoekers wordt verwacht dat zij met respect met elkaar omgaan en zich sportief gedragen.

 1. Respect

 • Binnen de vereniging zijn veel vrijwilligers actief. Respecteer hun inzet en steun ze.
 • Respecteer trainers en officials en iedereen die het mogelijk maakt om te kunnen sporten. Bedank hen na de training en wedstrijd
 • Supporters/toeschouwers bij wedstrijden horen zich te beperken tot het aanmoedigen (van de kinderen). Commentaar en aanwijzingen zijn een taak van de trainer.
 • Heb respect voor andermans denkwijzen en ideeën, respecteer elkaars opvattingen en kom samen tot een oplossing waarbij een ieder in zijn waarde blijft.
 • Beheers en gedraag je in en om het veld en overige accommodaties. Laat je niet uitlokken. Wangedrag en/of vandalisme en opzettelijke vernielingen worden niet geaccepteerd.
 • Wees immer sportief, wat betekent dat verbaal of lichamelijk geweld en discriminatie onacceptabel zijn.
 • Ben je het ergens niet mee eens, bespreek dat dan rustig met een trainer of een commissielid.
 1. Verantwoordelijkheid
 • Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid voelt voor het juiste gebruik van accommodatie, kleding, meubilair en materialen.
 • Van alle leden wordt verwacht dat zij bereid zijn om mee te werken aan verenigingstaken, zoals hulp aanbieden bij de trainingen, de wedstrijden, het opruimen, etcetera.
 • Van elk lid wordt verwacht dat hij/ zij de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, deze gedragscodes en aanwijzingen van bevoegde organen van de vereniging naleeft en opvolgt.
 • Heren mogen niet toetreden tot de dameskleedkamers, dames niet tot de herenkleedkamers.
 • Meld je zo weinig mogelijk af voor wedstrijden en trainingen, alleen als het onvermijdelijk is. Doe het in alle gevallen tijdig!
 • Het is niet wenselijk dat trainers en -coaches amoureuze relaties onderhouden met jeugdleden. Tegen seksuele intimidaties van welke aard dan ook zal worden opgetreden.
 1. Sociaal gedrag
 • Binnen de vereniging mag/moet ieder lid een ander lid aanspreken op wangedrag. Zorg in de omgang met elkaar voor een open, eerlijke en communicatieve sfeer.
 • Indien leden corrigerende op- en aanmerkingen negeren, kan het noodzakelijk zijn dat het bestuur ingrijpt en maatregelen treft. Bij discriminatie zal actie ondernomen worden door het bestuur.
 • Overmatig alcoholgebruik en gebruik van drugs is niet toegestaan en kan leiden tot verwijdering van de accommodatie.
 • Zorg voor positief gedrag en een positieve uitstraling en doe niets wat de goede naam van HAC’63 in diskrediet zou kunnen brengen. Van trainers en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld geven.
 • Toon respect voor materiaal en meubilair, gebruik het zoals het is bedoeld en ruim het (samen) netjes op na gebruik op de daarvoor bestemde plaatsen. Zit dus niet op tafels of afdekzeilen van de hoogspringbakken, loop niet op de banken.

Laatst aangepast op: 27-02-1923